Op al uw opdrachten aan A Mentis, GoTel, GoWebhosting, GoBackup of GoSecurity zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden